Home

SEJARAH YAYASAN AL-JIHAD

Yayasan Al Jihad adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada tahun 1967 oleh ayahanda Nursi Arsyirawati yakni DR.KH Nian Atmaja seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Depok.

Yayasan Al jihad didirikan pada tahun 1967 oleh DR.KH Nian Atmaja, M Syarifuddin, Ismail Taufik, H.Saman dan segenap tokoh masyarakat Cilodong, Depok.

Bermodalkan wakaf tanah dari H Jaing Jayadi bin Namun, kehadiran Yayasan Al Jihad diawali dengan pendirian Masjid Al Jihad diatas tanah wakaf keluarga niran bin aman buel di pinggir sungai kalibaru. Selain untuk keperluan ibadah fardu, Masjid Al Jihad sering digunakan untuk kajian keagamaan, antara lain untuk pengajian anak anak.

VISI & MISI

Terwujudnya manusia berkepribadian, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memberi corak bangsa.

  • Menyelenggarakan pendidikan berciri khas agama islam
  • Menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan
  • Menyelenggarakan kegiatan sosial dan keagamaan
  • Mendukung kegiatan pemerintah NKRI
  • Menyelenggarakan kursus kursus
  • Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan ekonomi kreatif bagi para alumni dan lingkungan sekitar

PROGRAM UNGGULAN

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Yayasan Al-Jihad memiliki program-program yang bertujuan membiasakan peserta didik…

Keilmuan dan kesadaran untuk melaksanakan ibadah bagi seorang muslim sangatlah penting. Oleh karena itu, Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan…

Dalam menjawab tantangan zaman, kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian…

Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan beragam kegiatan ekstrakulikuler di tiap satuan pendidikan sesuai usia dan tingkat perkembangan…


OUR PROGRAM


RA AL-JIHAD

MI AL-JIHAD
upacara_done
MTS AL-JIHAD

MA AL-JIHAD
Klik pada tulisan untuk info lebih lanjut